NEW in BOX Huawei DBS3900 – DBS5900

NEW in BOX Huawei DBS3900 – DBS5900
sales@1com.com
HUAWEI 02120731
HUAWEI 02239349
HUAWEI 02310FFA
HUAWEI OSV002N01
HUAWEI C0ITUSB00
HUAWEI WD2D0UMPTB01 UMPTB1
UMPTb2 03054886 WD2DUMPTB200
HUAWEI WD2D0UMPTB02 UMPTB2
HUAWEI WD2DUBBPD600 UBBPD6
HUAWEI WD2M0BBU5900 BBU5900
RTN950A IBBS200T Cabinet
HUAWEI ADU451200v06 Antenna
HUAWEI WD5M5301CW00 RRU5301cw
HUAWEI QCUXPCLSZH01 Power Cable
HUAWEI WD2M048BBU10 BBU3910 02310VTE
HUAWEI QWMP0000GE00 pRRU3911 Lampsite Pico RRU
HUAWEI APMBBBC303E2 02114562 IBBS200T Cabinet
HUAWEI APM303E2211 01072956 RTN905 Microwave RTN905 Outdoor Cabinet
NEW in BOX Huawei DBS3900 – DBS5900