Huawei SFP Transceivers for sale

Huawei Transceivers for sale
RFQ@1com.com
WB09-T-0000 1000BASE-TX WB09 RJ45 100m
WB09-GE-SX-MM850 1000BASE-SX WB09 850nm 550m
WB09-GE-LX-SM1310 1000BASE-LX WB09 1310nm 10km
WB09-GE-LH30-SM1310 1000BASE-LX WB09 1310nm 30km
WB09-GE-LH40-SM1550 1000BASE-LX WB09 1550nm 40km
WB09-GE-LH70-SM1550 1000BASE-LX WB09 1550nm 70km
WB09-GE-LH100-SM1550 1000BASE-LX WB09 1550nm 100km
SFP-GE-LH70-SM1470-CW 1000BASE-CWDM 70km SFP1470nm
SFP-GE-LH70-SM1490-CW 1000BASE-CWDM 70km SFP1490nm
SFP-GE-LH70-SM1510-CW 1000BASE-CWDM 70km SFP1510nm
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI 100BASE-BX-D BiDi TX1550/RX1310nm 15km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI 100BASE-BX-U BiDi TX1310/RX1550nm 15km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI 1000BASE-BX-D BiDi TX1490/RX1310nm 10km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI 1000BASE-BX-U BiDi TX1310/RX1490nm 10km
SFP-GE-LH70-SM1530-CW 1000BASE-CWDM 70km SFP1530nm
SFP-GE-LH70-SM1550-CW 1000BASE-CWDM 70km SFP1550nm
SFP-GE-LH70-SM1570-CW 1000BASE-CWDM 70km SFP1570nm
SFP-GE-LH70-SM1590-CW 1000BASE-CWDM 70km SFP1590nm
SFP-GE-LH70-SM1610-CW 1000BASE-CWDM 70km SFP1610nm
SFP-1.25G-LX10 1.25G 10km 1310nm SFP
SFP-1.25G-LH40 1.25G 40km 1310nm SFP
SFP-1.25G-ZX70 1.25G 70km 1550nm SFP
SFP-1.25G-SX 1.25G 550m 850nm SFP
Brand New Original Huawei Genuine Optical Transceivers
Huawei SFP RTXM228-601 6.14G 1310NM 2KM 1898
MXPD-033S 155M 1310NM 15KM 1283
SFP+ OSXO10NO2 10G 1310NM 10KM 416
OSXO10NO8 10G 1310NM 10KM 61
SXP3104NV-H1 100G 1310NM 10KM 671
JSHR62S1DA1HU1 6G 850NM 120M 1623
FTLF8526P3BNL-HW 6G 850NM 120M 521
QSFP QSFP-40G-iSR4 40G 850NM 300M 241
eSFP, GE, Multimode, 850nm, 0.5km, LC.
ESFP-GE-SX-MM850.
P/N: 02315204
Quantity: 59
40GBase-iSR4, QSFP+,40G, Multimode, 850nm, 0.5km, MPO.
QSFP-40G-iSR4
P/N: 02310MHR
Quantity: 8
eSFP, 1310nm, 1.25Gb/s, 9dBm-3dBm-20dBm, LC, 10km.
OSG010N05.
P/N: S4016067
Quantity: 27
10G-1310nm-10km-SM-XFP
P/N: 34060313
Quantity: 2
SFP+, 1310nm, 6.144G, LC, SM, 2km
P/N: 34060517
Quantity: 5
eSFP, 850nm, 4.25G Multi-rate, LC, MM, 0.3km.
P/N: 34060365
Quantity: 42
SFP+, 1310nm, 10.3125Gb/s, LC, SM, 10km.
P/N: 34060599
Quantity: 4
XFP-10G, Multimode, 850nm, 0.3km, LC.
XFP-SX-MM850
P/N: 02315176
Quantity: 9
1000BASE-T-SFP, RJ45 Electrical Module, Auto-Negotiate,
Longest Transmission Distance 100m.
OEGD01N01
P/N: 02310RAV
Quantity: 55
XFP 10G, 40km, 1560.61nm, SM
P/N: 03030LRD
Quantity: 2
eSFP, 1310nm, 1.25Gb/s, LC, SM, 10km
P/N: 34060290
Quantity: 28
eSFP, GE, Single mode, 1310nm, 10km, LC.
SFP-GE-LX-SM1310
P/N: 02315200
Quantity: 46
1.25G-1310nm-10km-SM-ESFP.
P/N: 34060473
Quantity: 6
SFP+, 1310nm, 10Gb/s, LC, SM, 10km
P/N: 34060495
Quantity: 16
SFP+, 850nm, 6.144G, LC, MMF, 0.12km
P/N: 34060607
Quantity: 98
SFP, GE, Electrical Interface, 100m, RJ45.
SFP-1000BaseT
P/N: 02314171
Quantity: 27
155M-1310nm-15km-SM-ESFP.
eSFP-FE-LX-SM1310
P/N: S4015755
Quantity: 12
Huawei Transceivers for sale