Huawei RRU5905w

Huawei RRU5905w in stock for sale.
sales@1com.com
Huawei RRU5905