Huawei RRU3961

Huawei RRU3961 for sale
sales@1com.com
Qty 21 pcs 02310KYV WD5MMB396100 RRU3961 for multimode (800-900Mhz) new in box
Huawei RRU3961