Huawei RRU3959

Huawei RRU3959 for sale
sales@1com.com
02311BPG RRU3959 WD5M9P395901 900MHz 2T2R 2*60W
02311AHG RRU3959 WD5M9P395900 900MHz 2T2R 2*60W
02311BPD RRU3959 WD5M9E395900 900MHz 2T2R 2*60W
02312CLU RRU5909 WD5M9P5909IN 900MHz B08 2T2R 2*60W
02311TAY RRU5909 WD5M9P5909GB 900MHz B08 2T2R 2*60W
02311GLR RRU3959 WD5MIRUYC3E 900MHz TX1839-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311BPD RRU3959 WD5MJRUAC8E0 TX925-960MHz/RX880-915MH-48VDC,9.8G 2T2R 2*60W
02311BPE RRU3959 WD5MJRUAC8C0 TX930-955MHz/RX885-910MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311BPF RRU3959 WD5MJRUAC8F0 TX930-960WMHz/RX885-915MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311BPG RRU3959 WD5MJRUAC8B1 TX935-960WMHz/RX890-915MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311DSA RRU3959 WD5MJRUAC8E0 TX925-960WMHz/RX880-915MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311BPD RRU3959 WD5MJRUAC8E0 TX925-960WMHz/RX880-915MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02312CEX RRU3959a WD5MJRULC8B1 TX935-960WMHz/RX890-915MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02312CEV RRU3959a WD5MJRULC8Z4 TX925-960WMHz/RX880-915MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02312CEX RRU3959a WD5MJRULC8B1 TX935-960WMHz/RX890-915MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02312CEV RRU3959a WD5MJRULC8Z4 TX925-960WMHz/RX880-915MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311DRY RRU3959 WD5MERUAC30 TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311BBL RRU3959 WD5MERUAC3D TX1805-1865MHz/RX1710-1770MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311BBM RRU3959 WD5MERUAC3K TX1825-1875MHz/RX1730-1780MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311GYV RRU3959 WD5MIRUYC10C TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311HHC RRU3959 WD5MERUAC301 TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311JAP RRU3959 WD5MERUAC3K1 TX1825-1875MHz/RX1730-1780MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311MYP RRU3959 WD5MIRUYC10F TX2110-2165MHz/RX1920-1975MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311MGV RRU3959 WD5MERUAC30A TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02312CFB RRU3959a WD5MERULC30G TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02312CFD RRU3959a WD5MIRULC10D TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02312CFD RRU3959a WD5MIRULC10D TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02312CFB RRU3959a WD5MERULC30G TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
02311BTE RRU3959W WD5MERUAC30-KUNLUN TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz-48VDC 9.8G 2T2R 2*60W
Huawei RRU3959 for sale