Huawei AAU5973 02312EMQ 5G Active Antenna Unit

HUAWEI AAU5973 02312EMQ ACTIVE ANTENNA UNIT, 1800A 8T8R 8x30W, 690-960MHz, 4×1920-2690MHz WD7METPE3000
sales@1com.com
HUAWEI AAU5973