Huawei RRU5258

Huawei RRU5258 02312EJX 5G RRU
sales@1com.com
NEW in BOX

Huawei RRU5258 8T8R
Huawei RRU5258 8T8R
sales@1com.com